Oprava kapličky Nejsvětější trojice 

Datum konání: 16.10.2003

V říjnu 2003 jsme se přihlásili do grantového programu Nadace Občanského fóra „Opomíjené památky“ (viz náš článek v BZ č. 9-10/2003). Cílem grantového projektu je ZÁCHRANA KAPLIČKY Nejsvětější trojice stojící v poli směrem na Vrapice, která je již delší dobu ve velice špatném stavu. Sdružení v této souvislosti iniciovalo geometrické zaměření kapličky, neboť kaplička nebyla původně zanesená do katastrálních map. K naší velké radosti jsme se na sklonku roku 2003 dozvěděli, že náš projekt byl vyhodnocen jako jeden z nejlépe zpracovaných a grant nám bude poskytnut v plné výši – 50.000,-Kč. V květnu 2004 začala realizace opravy této kapličky.

Kaplička před rekonstrukcí

Kaplička před rekonstrukcí

Kaplička před rekonstrukcí

Kaplička před rekonstrukcí

Kaplička po rekonstrukci

Kaplička po rekonstrukci

Kaplička po rekonstrukci

Kaplička po rekonstrukci

V říjnu 2003 jsme se přihlásili do grantového programu Nadace Občanského fóra „Opomíjené památky“ (viz náš článek v BZ č. 9-10/2003). Cílem grantového projektu je ZÁCHRANA KAPLIČKY Nejsvětější trojice stojící v poli směrem na Vrapice, která je již delší dobu ve velice špatném stavu. Sdružení v této souvislosti iniciovalo geometrické zaměření kapličky, neboť kaplička nebyla původně zanesená do katastrálních map. K naší velké radosti jsme se na sklonku roku 2003 dozvěděli, že náš projekt byl vyhodnocen jako jeden z nejlépe zpracovaných a grant nám bude poskytnut v plné výši – 50.000,-Kč. V květnu 2004 začala realizace opravy této kapličky.