Svěcení kapličky nejsvětější trojice 

Datum konání: 21.7.2004