Petice proti bioplynové stanici 

Vloženo: 29.12.2010

Vážení zastupitelé,
Městský podnik služeb Kladno, spol. s r.o. usiluje o schválení záměru výstavby bioplynové stanice v Buštěhradě na pozemcích p.č. 1952/8, 1952/10, 1952/11, 1955/2, 1955/3, 1955/4 a 1956.

S bioplynovými stanicemi, které byly v ČR vybudovány jsou vesměs velmi negativní zkušenosti, dostupné jsou i na internetu :

  • Silné zamoření příslušné obce i okolních obcí odporným zápachem.
  • Výrazné zvýšení provozu nákladních aut se smrdutým obsahem šířících zápach po celé trase.
  • Trvalý silný zápach zcela zničí prostředí pro bydlení.
  • Znehodnocení nemovitostí v postižených obcích podstatným způsobem.

V obcích, kde jsou tyto bioplynové stanice provozovány byli před jejich povolením občané ujištěni, že ta u nich bude nejmodernější technologie, bez zápachu, že budou zpracovávány suroviny, které nevadí atd. Opak byl pak pravdou – čím smradlavější obsah, tím větší výtěžnost plynu a větší zisk. Při výpadku provozu, poruchách se navíc ještě hromadí nasmlouvaný dovoz smrdutých komponentů. V postižených obcích nemohou lidé v tom zápachu vydržet a nikdo jim pak nepomůže.

Upozornit je třeba i na fakt, že např. ve Velkém Karlově je BPS 2,4 km od zástavby obce a přesto je odporný zápach v celé obci i v okolních obcích – nikdo tam nedokáže zápach odstranit ani provoz BPS zakázat. Např. v Lánech se zastupitelé spolu s občany postavili proti záměru výstavby bioplynky, která měla být 1,3 km od zástavby a podařilo se jim uchránit své domovy. V Buštěhradě by toto umístění bylo podstatně blíže zástavbě, cca 450 m od nejbližšího obytného domu a cca 1 km od základní školy.

Příklad je i z Opavska – po zkušenostech s nesnesitelným zápachem v městě Hlučín a několika dalších obcí Opavska došlo po protestech občanů ke zrušení aktivit s výstavbou BPS v Hlučíně a k opatření proti jejich výstavbě na katastru města i do budoucna.

Vzhledem k tomu, že v Buštěhradě ani v jeho okolí se nenachází žádný nám známý zdroj bioodpadu, obáváme se, že na místo zpracování by bylo nutné jej dovážet. To by bohužel znamenalo další možnou zátěž pro obyvatele Buštěhradu.

Vážení zastupitelé, výstavba a provoz bioplynových stanic v řadě případů velmi negativně ovlivňuje podmínky pro život občanů v příslušných i okolních obcích. Obracíme se proto na Vás s žádostí, aby záměr Městského podniku služeb Kladno, spol. s r.o. týkající se výstavby bioplynové stanice byl zastupitelstvem a vedením města Buštěhrad zamítnut.

Zásadně tuto stavbu odmítáme a požadujeme, aby město Buštěhrad vyvinulo veškeré úsilí k zabránění této stavby.
Petici sestavil
Jméno a příjmení: Ladislav Šimon
Adresa: Okružní 829, Buštěhrad