Oslava 70. narozenin Oty Pavla, 2. 7. 2000 

Datum konání: 2.7.2000

Po několikaměsíčních přípravách konečně nastal kýžený okamžik. Oslavu narozenin zahajuje fanfára a buštěhradský pěvecký sbor pod vedením sbormistra Jiljí Teringera. Všechny přítomné poté přivítal předseda spolku „Buštěhrad sobě“ Ing. Zdeněk Malý a ředitelka ZŠ paní Mgr. Anna Cachová, bez jejíž ochoty, energie a pomoci personálu školy by se těžko mohla tato akce konat.

Atrium nové budovy ZŠ poskytlo příjemné posezení pro nečekaných 270 (!) návštěvníků – především pamětníků a spolužáků Oty Pavla, jeho příbuzných a přátel, které neodradila ani počáteční nepřízeň počasí.

K atmosféře odpoledne svou nezaměnitelnou interpretací povídky Oty Pavla Kapři pro Wehrmacht přispěl i pan Petr Haničinec. Programem provázela se šarmem sobě vlastním spisovatelka, nakladatelka a buštěhradská rodačka paní Slávka Kopecká.

Mezi vzpomínajícími byl pan Ing. Václav Míšek, který významně napomohl přípravě akce, paní Helena Sýkorová a Hana Tatíčková, spolužáci Jiří Stuj, Mojmír Troch a Jiří Kos, kronikářka Buštěhradu paní Věnceslava Cachová, která připomněla historii rodu Popperů na Buštěhradě, pan Bohumil Fišer – nakladatel a knihkupec a mnoho dalších. Přítomné hosty rovněž pozdravil pan starosta Petr Dütsch.

Oba bratři Oty Pavla – Hugo i Jiří – se vyznali ze svých vzpomínek a přátelství, které je stále k Buštěhradu pojí.

Během akce byly předány i ceny za výtvarnou soutěž inspirovanou dílem Oty Pavla, která byla instalována v prostorách školy. V I. kategorii kaprů malovaných dětmi z MŠ pod vedením paní učitelky Pichlové byli oceněni David Berovič, Lucie Blahníková, Julie Velíšková; v II. kategorii portrétů Oty Pavla malovaných dětmi ze ZUŠ pod vedením paní učitelky Hruškové byli oceněni Martina Šircová, Hana Vondráčková, Lucie Pochová. Zvláštní ocenění bylo uděleno Kamile Hokýnkové.

Spolek „Buštěhrad sobě“ děkuje všem, kteří se na akci podíleli, především Městskému zastupitelstvu za podporu a finanční pomoc, Základní škole Buštěhrad za spolupráci a poskytnutí zázemí, Základní umělecké škole a  Mateřské škole Buštěhrad za realizaci výtvarné soutěže, buštěhradskému pěveckému sboru, který oslavu zpříjemnil svým zpěvem a také všem, kteří se na organizaci této akce podíleli svou dobrovolnou prací.