Otevření Stezky historií Buštěhradu, 22. 6. 2002 

Datum konání: 22.6.2002

Dne 22. června 2002 byla slavnostně otevřena nově zřízená “Stezka historií Buštěhradu”. Jedná se o naučnou stezku s 25 zastaveními na místech, která jsou zajímavá z hlediska historického vývoje nejstarších staveb v Buštěhradě. Historickou stezku zřídilo občanské sdružení “Buštěhrad sobě” za výrazné finanční podpory nadace Open Society Fund Praha (OSF). Zřízení stezky jsme připravovali již od podzimu minulého roku, kdy se nám na základě podrobně zpracovaného projektu podařilo získat grant OSF ve výši 50.000 Kč, který byl vypsán na téma “Revitalizace kulturního dědictví z iniciativy komunity”. Částka, kterou se nám takto podařilo získat, pokryla nákup materiálu na výrobu keramických rámečků, výrobu a osazení hlavní tabule s orientačním plánem a zejména grafickou přípravu a vytištění kvalitních tiskovin, souvisejících se stezkou. Práce na přípravě této stezky pak vyvrcholily během června 2002.

Kromě členů občanského sdružení, kteří připravili obsahové i grafické provedení tabulek pro jednotlivá zastavení, se na její přípravě podílela také Základní umělecká škola v Buštěhradě. Děti z výtvarného kroužku pod vedením paní učitelky Heleny Hruškové vyrobily keramické glazované rámečky, které rámují odborné texty. Každý rámeček je originál, a svou výzdobou se snaží podtrhnout charakteristické zajímavosti jednotlivých zastavení. Hlavní úkol zajistit co nejpřesnější znění textů připadl archeoložce PhDr. Daně Stolzové, která se podílela na posledních archeologických výzkumech v Buštěhradě.

Otevření samotné bylo uspořádáno jako polodenní akce, které naštěstí přálo krásné počasí. Začátek byl v sále ZUŠ Buštěhrad. Tam jsme vyslechli zajímavé příspěvky čtyř přednášejících – PhDr. Tomáše Durdíka, PhDr. Zdeňka Kuchyňky, kronikářky paní Věnceslavy Cachové a ak. arch. Václava Girsy. Obzvlášť přednáška Dr. Durdíka byla pro většinu posluchačů přeplněného sálu ZUŠ nečekaně zajímavá, a význam dosud existujících nebo již zaniklých historických staveb v Buštěhradě ukázala v překvapivém světle. Paní kronikářka seznámila posluchače s několika zajímavostmi z buštěhradské historie.

K výzdobě sálu ZUŠ při přednáškách byly použity kresby dětí ze ZŠ a MŠ Buštěhrad na téma “Malujeme Buštěhrad”, v předsálí bylo možno shlédnout výstavu připravenou manželi Stolzovými na téma archeologické výzkumy ve Starém Hradě.

Čtveřice přednášek byla zakončena vystoupením pěveckého sboru Buštěhrad před budovou ZUŠ a úvodním slovem k otevření stezky.

Slavnostní odkrytí hlavní informační tabule u zastávky uvedl pěvecký sbor zpěvem první sloky “Buštěhradské znělky” od K. V. Vacka, která by mohla být mottem celé stezky: “Na Starém Hradě, v Buštěhradě, znívala píseň plná krás. Jak zněla kdysi, ať zní zas, ať zní slavně zas…”

Po slavnostním odkrytí informační tabule stezky měli účastníci možnost v klidu si projít všechna zastavení. Ti, kteří se o jednotlivých zastaveních chtěli dozvědět více, si mohli zakoupit buď jednoduchý leták s plánkem historické stezky, nebo odbornou brožuru, která se zabývá historickými stavbami na Buštěhradě do větších podrobností, a obsahuje i přetisky všech dochovaných vyobrazení historické podoby buštěhradského hradu.

V kostele Povýšení svatého kříže v Buštěhradě proběhl koncert duchovní renesanční a raně barokní hudby v podání smíšeného komorního pěveckého sboru “Královská obora”. Zazněly zejména skladby J. T. Turnovského, J. D. Zelenky, J. Arcadelta a dalších renesančních mistrů.

A bonbónek na závěr: na bývalém hradním nádvoří pod taktovkou dirigenta korejského původu Davida Ik-sung Choo vystoupil středoškolský orchestr CHESAPEAKE YOUTH SYMPHONY ORCHESTRA z města Annapolis ve státě Maryland, USA. Asi třičtvrtěhodinový koncert v tomto neobvyklém, ale pro hudební vystoupení překvapivě vhodném prostoru, naladil přítomné k dobrému rozpoložení a k pocitu obohacujícím způsobem prožitého dne.

Jme potěšeni i mile překvapeni množstvím návštěvníků, kteří se po historické stezce procházejí, a zajímají se o nejstarší historii našeho města. Leták s mapou i odbornou brožuru mohou zájemci zakoupit v trafice u autobusové zastávky, na začátku stezky, nebo v Muzeu Oty Pavla.

Celou akci považujeme za velmi úspěšnou. Navíc bude mít ještě pokračování. Ve spolupráci s učiteli základní školy Mgr. Pavlem Beranem a Markem Veselým připravujeme pro žáky základních škol vědomostní hru na téma historie Buštěhradu, která bude slavnostně “vyzkoušena” na začátku školního roku. Na přání mnoha návštěvníků se také pokusíme zorganizovat další přednášku Dr. Durdíka, který naznačil, že má v zásobě mnoho dalších zajímavostí o nejstarších buštěhradských stavbách.

A na závěr: celý tento projekt mohl vzniknout jen díky obrovské vstřícnosti a spolupráci všech zúčastněných – všech majitelů objektů označených stezkou, ZUŠ, ZŠ, MŠ Buštěhrad a pěveckému sboru Buštěhrad, kterým tímto děkujeme a těšíme se na další společnou aktivitu.

 

Hovoří Tomáš Durdík, kasteolog a archeolog

Příspěvek kronikářky města paní Věnceslavy Cachové

Architekt Vladimír Girsa

Zdeněk Kuchyňka, ředitel Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně

Buštěhradský pěvecký sbor

Odkrytí infocedule v národních krojích

Infocedule s mapou všech 25 zastavení

Koncert sboru Královská obora v kostele

Orchestr z Marylandu na hradním nádvoří