Dopis starostce 

Vloženo: 29.12.2010

V Buštěhradě dne 29.11. 2010

Věc : Stavba bioplynové stanice

Vážená paní starostko,

dne 19.11.2010 proběhla řádná Valná hromada občanského sdružení Buštěhrad sobě. Na programu této Valné hromady, bylo kromě bodů daných stanovami našeho sdružení i seznámení se s „Peticí občanů proti výstavbě bioplynové stanice v katastrálním území města Buštěhrad“.

Posláním našeho sdružení je kromě jiného i obecné zlepšování životního prostředí v Buštěhradě, a to ve smyslu úpravy, čistoty, ale i kultury v našem městě. Proto nás plány na výstavbu bioplynové stanice v našem katastru velmi znepokojují.

Valná hromada občanského sdružení Buštěhrad sobě přijala usnesení, kterým mne pověřuje oznámit Vám a našim zastupitelům, žese plně ztotožňujeme s textem této petice. Žádáme Vás tímto, aby jste se Vy a zastupitelstvo našeho města maximálně zasadili o to, aby tento záměr zůstal jen na papíře.

Současně se naše sdružení obrátí na Magistrát města Kladna s žádostí o informování o zahajovaných řízeních podle § 70 odst.2 zákona     č. 114/1992. Budeme dále zvažovat i další možnosti jak se maximálně zapojit do boje proti záměru stavby bioplynové stanice v našem katastrálním území, zda a jakým způsobem může naše o.s. vstoupit jako účastník řízení do následných stavebních řízení a zjišťovat možnosti obrany našich zájmů (myšleno občanů města) dle již podobných zdárně vyřešených kauz bioplynových stanic v České republice. Budeme také zjišťovat jakým způsobem lze v našem městě vyvolat referendum, které by výstavbě bioplynové stanice zabránilo.

Žádám Vás o projednání našeho stanoviska na nejbližším zasedání zastupitelstva Města Buštěhradu. Dále prosím, pokud je to možné, aby tento náš dopis byl zveřejněn na internetových stránkách města a byl rozeslán informačními emailovými kanály všem zaregistrovaným příjemcům včetně odkazu na naše webové stránky, kde bude petice v nejbližší dnech zveřejněna.

Děkuji, s úctou

Ing. Zdeněk Malý
předseda výboru
občanského sdružení

Ing. Jitka Leflerová
starostka města
Hřeběčská 660
273 43 Buštěhrad