Oslava 20 let muzea – víkend otevřených dveří 2.–3. 4. 2022 

Datum konání: 6.3.2022

 

Na oslavu jsme se svědomitě připravili – akci propagovali, připravili občerstvení, upekli perníčky, objednali dort, zorganizovali program pro děti a instalovali fotografický koutek.

 

Návštěvníci se zpočátku trousili jen sporadicky, na program pro děti v 11 hodin nepřišel nikdo. Ale již odpolední program pro děti se zaplnil a návštěvníků bylo najednou dost. A odpoledne se málem nevešli do prostor u psacího stolu spisovatele, kde prohlídka začínala. Tam byli návštěvníci nejdříve podrobeni malému znalostnímu testu a pak byli seznámeni se základními informacemi o životě a díle Oty Poppera – Pavla. Prohlídka pokračovala procházkou v expozici, povídáním u nejzajímavějších exponátů i ukázek tvorby spisovatele v českém jazyce i v překladech. Na závěr mohli návštěvníci zhlédnout film, ve kterém je zachycen bratr Hugo.

 

Po skončení sobotní odpolední prohlídky byli všichni pozváni na posezení u kávy do prostor Buštěhradského pelíšku, kde jsme společně se zastupiteli Jirkou Bleskem a Jakubem Pláškem slavnostně sfoukli 20 svíček na dortu. A pak se povídalo, prověřovaly se znalosti ve veselém kvízu a spolek děkoval městu Buštěhrad, protože bez něj by muzeum nebylo.

 

V neděli jsme s oslavou pokračovali a přivítali další návštěvníky v komentovaných prohlídkách.

Během oslav narozenin muzea nás navštívilo 95 návštěvníků.

 

Za skvělou organizaci akce děkuji členkám spolku, průvodkyním Evě Procházkové, Jitce Fršlínkové, Marii Kašákové, pedagogům Davidovi Venclíkovi a Martině Sumcové, za skvělé rybí perníčky dobré duši Zdence Vestfálové, za dar luxu do fotokoutku paní Janě Komárkové, za zapůjčení prostor RC Buštěhradský pelíšek a za finanční podporu Městu Buštěhrad.

 

Za Buštěhrad sobě

Ivona Kasalická

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Přijďte s námi oslavit 20 let fungování Buštěhradského muzea Oty Pavla:

 

Sobota 2. 4. 2022 otevřeno 9:00 – 17:00
9:30  komentovaná prohlídka muzea

11:00  program pro děti a mládež (6-18 let)
14:00  program pro děti a mládež (6-18 let)

15:30  komentovaná prohlídka muzea,
17:00  posezení u kávy s veselým kvízem, povídání o muzeu i Otovi Pavlovi (prostory v 1. patře budovy)

 

Neděle 3. 4. 2022 otevřeno 9:00 – 17:00
10:00  komentovaná prohlídka muzea

15:00  komentovaná prohlídka muzea

 

Muzeum můžete tento víkend navštívit individuálně v době od 9:00 do 17:00, nebo se zúčastnit
některé z komentovaných prohlídek s jednou ze zakladatelek muzea Ivonou Kasalickou,
pro děti a mládež od 6 do 18 let je připraven program pedagogy Školy da Vinci Dolní Břežany.

 

Vstup do muzea po celý víkend i na prohlídky či programy zdarma.

 

Buštěhradské muzeum Oty Pavla, Kulturní středisko Buštěhrad, Kladenská 207, Buštěhrad,

kontakt: 732 912 332, infoline@bustehrad.cz

 

Vytiskněte si plakátek: MUZEUMOTYPAVLA_plakátek_01_web