Stezka historií Buštěhradu

O spolku Buštěhrad sobě a Stezce historií Buštěhradu

 

Spolek Buštěhrad sobě (dříve občanské sdružení) byl založen v roce 2000 s cílem popularizovat město Buštěhrad ve smyslu historickém a turistickém, zejména jeho nejstarší část s historicky cennými stavbami. Hned od začátku své činnosti se spolek aktivně zajímal o historii města, organizoval přednášky na toto téma, a také uspořádal na zahradě  buštěhradské školy setkání spolužáků a pamětníků Oty Pavla ke spisovatelovým nedožitým 70. narozeninám. Po úspěšné oslavě navrhla rodina spisovatele, aby spolek založil muzeum mapující život a dílo spisovatele, který prožil ve městě část svého života a do kterého situoval i děj několika povídek. Spolek s radostí tuto nabídku přijal a rok 2002 se tak následně stal velmi náročným – ve spolupráci s rodinou Oty Pavla, hrdiny jeho povídek i jeho přátel a spolupracovníků, jsme začali shromažďovat informace a materiály pro vytvoření expozice muzea.

Ve stejné době se podařilo získat finanční prostředky z grantu Nadace Open Society Fund Praha – programu Revitalizace kulturního dědictví z iniciativy komunity – na projekt Stezky historií Buštěhradu. Obě akce – stezku i muzeum – se  podařilo ve spolupráci s dalšími subjekty (např. s dětmi výtvarného oboru ZUŠ Buštěhrad) úspěšně otevřít ve stejném roce v rozmezí jen několika měsíců – muzeum 29. 3. 2002 a Stezku historií Buštěhradu 17. 6. 2002.

Hlavním cílem projektu Stezky bylo seznámit návštěvníky s historií Starého Hradu a jeho okolí netradiční formou – 26 veřejně přístupných keramických rámečků na domech s texty o místech a jejich historii umožnilo veřejnosti pohlédnout na nejstarší část města očima historika a archeologa a objevit nálezy a architektonické prvky překvapivé historické hodnoty.

Od svého vzniku v roce 2002 až do roku 2017 byla Stezka několikrát opravována, původní keramické rámečky byly slepovány a poničené či roztrhané texty průběžně vyměňovány za nové. Během 15 let docházelo postupně k získávání nových informací z archeologických průzkumů Starého Hradu (zejména z období budování kanalizace a plynofikace), z nichž některé značně pozměnily dosavadní představy o detailech některých staveb buštěhradského hradu, objevily se také nové obrazové materiály.

Když byl v roce 2016 vyhlášen Středočeským krajem v rámci Fondu cestovního ruchu program Podpory rozvoje naučných stezek, podal spolek úspěšnou žádost o grant na revitalizaci stezky a její rozšíření. Během roku 2017 a první poloviny roku 2018 byly texty stezky ve spolupráci s archeology a kronikářem města zaktualizovány a trasa byla obohacena o 9 nových zastavení. Ta  seznamují návštěvníky s dalšími zajímavými místy města – z oblasti Starého Hradu a rybníků mohou zájemci nově doputovat do další části města – k základní škole, Sokolovně, či pomníku padlým v 1. a 2. světové války a zakončit procházku návštěvou nové a rozšířené expozice Buštěhradského muzea Oty Pavla, které bylo na konci roku 2015 přestěhováno do větších prostor v majetku města – do budovy Kulturního střediska na Kladenské ulici č.p. 207.

Dalším výstupem projektu se stala stejnojmenná brožura, jejímž cílem je seznámit zájemce podrobněji s historií Starého Hradu, jeho architektonickým utvářením a se stručnými dějinami města. Autoři textů jsou odborníci, kteří Buštěhrad znají a mají ho rádi. Jsme rádi, že texty psali právě oni – buštěhradská rodačka a archeoložka PhDr. Dana Stolzová, kronikář města Jaroslav Pergl a současná starostka města Ing. Arch. Daniela Javorčeková.

 

Je nám ctí, že jsme mohli vzdát městu úctu právě tímto projektem a doufáme, že se Vám bude brožura i stezka líbit.

Členové spolku Buštěhrad sobě, květen 2018